10 KASIM BİLDİRİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ’NİN

Kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sonsuza göçerek
ulusumuzun yüreğine gömüldüğü en büyük acı günümüzün 79. yılında huzurunda saygıyla
eğiliyoruz.
Önderi ve Başkomutanı olduğu Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferi ile bağımsızlığın, özgürlüğün,
ulusal egemenliğin ve çağdaşlığın olanaklarına kavuşturduğu Ulusumuz, ATA’sını her zaman
bağlılık, şükran ve özlemle anacaktır. Yalnız ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde
değerbilir insanların içtenlikle andığı, yüce ve seçkin kişiliğinden övgüyle söz ettiği
ATATÜRK, her yönden soyumuzun üstün niteliklerini temsil eden evrensel bir kişidir. Bu
yapısıyla kurumlaşmış bir ulusal simgedir.
Günümüzün iç ve dış olayları bağlamında O’nun örnek komutanlığı ve devlet adamlığı daha
büyük önem kazanmaktadır. Şimdilerde savaş içindeki ülkeler ve kimi sorunlar yaşanan
ülkemiz, “Ülkede Barış, Dünyada Barış” özdeyişinin insanlık için yararını yine onun adından
söz ederek benimsemektedir. Buyrukları, önerileri, her biri çok değerli sözleriyle eğitimden
ekonomiye, askerlikten sanata ve spora her alandaki başarıyla kazandırdıkları, Ulusumuzun
geleceğine ışık tutan ilkeleri varlığımızın güvenceleridir.
O’nun emaneti olan laik Cumhuriyetimizi koruyup kollamak, güçlendirip sonsuza değin
bağımsız yaşatmak hepimizin ödünsüz görevi ve borcudur. Onun açtığı yoldan, izinden
yürümek ve eserlerine bağlı kalmak andımızı ve Tanrıdan engin rahmet dileklerimizi
yineliyor, yüce anısı önünde engin saygı ile eğiliyoruz.

Yönetim Kurulu