Hoşgeldiniz

Derneğin amacı, Ankara Üniversitesi mezunları öğretim üye ve görevlileri ile öğrencileri arasında dayanışmayı sağlamak, sorunlarıyla ilgilenip çözümlenmesinde yardımcı olmak, her türlü bilimsel, teknik, toplumsal, kültürel, ekonomik konuları izleyerek bu alanlarda çalışan başka dernek, vakıf, öbür kurum ve kuruluşlarla Üniversitelerle işbirliğinde bulunmak, gerektiğinde birlikte çalışmalar sürdürmek, bu yollarda gençliğin Türk Devrimi ve Atatürk ilkeleri bağlamında yetişmesine katkı vererek Türkiye’nin her yönden gelişip kalkınmasına hizmet etmektir.

Ankara Üniversitesi Egitim Fakültesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Ankara Üniversitesi - Ilef Ankara Üniversitesi Dil Tarih Cografya Fakültesi
Prof. Dr. Seher Demirer'in 8 Mart Sunumu

Modern tıp öncesi dönemde tıp ve din iç içe idi. Hem din adamı hemde şifacı olan şamanlarda bu görev babadan oğla geçerken M.Ö 3000’den itibaren Hitit ve Mısır kültürlerinde kraliçe hekimlerinde olduğu görülüyor.‏ Eski yüzyıllarda şifacılık daha ziyade kadınların yaptığı bir işlev iken din toplumsal hayatta egemen olmaya başladıkça tapınaklardaki kadınlar ve rahiblerinde bu anlamdaki gücü giderek azalmış hatta kadınlar mabetlerden çıkarılmışlardır.

Devamını Oku
Prof.Dr. Zafer İlbars'ın 8 Mart Sunumu

Kadın ve erkek; insan türünün devamını sağlayan, yaşamlarını bütünleştiren, bir birlerinin eksiklerini tamamlayan iki ayrı cinsi oluştururlar. Ancak bu gerçeği pek göremeyen kişiler kadına genellikle, erkeğe kıyasla ikinci planda bir yer vermişler ve onu adeta erkek için yaratılmış bir araç gibi görmüşlerdir. Hemen hemen bütün toplumlarda kadın edilgen bir cinsel

Devamını Oku
Yrd.Doç.Dr Belkıs Konan'ın 8 Mart Sunumu

TÜRK HUKUK TARİHİNDE KADIN HAKLARININ GELİŞİMİ Günümüzde tüm insanlar için vazgeçilmez temel haklar vardır. Bütün uluslar arası belgeler, anayasalar ve kanunlarda eşitlik ilkesi esas alınmıştır. Tüm insanlar özellikle kadınlar ve erkekler eşittir. Bu nedenle temel haklar kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları ve zenci hakları gibi ayrı ayrı haklara ayrılmaz. Hepsi insan hakları kavramı içinde yer alır. Böyle olmakla beraber yine de kadın hakları diye bir ayrım, kadınlara değer veren […]

Devamını Oku
Kanser Haftası Sunum Kitapçıkları Hazırlanıyor

Derneğimiz ve Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği 4 Nisan 2011Kanser Haftası münasebetiyle düzenlediği Panel, aynı gün saat 14:00’de Sağlık BilimleriFakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Devamını Oku
Acı Kaybımız

Üyemiz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK’ın babası Sayın Cevat ÇOLAK ile üyemiz sayın Prof. Dr. Emel SEZGİN’in annesi Sayın Melek AYHAN’ın vefatlarını üzüntüyle öğrendik.

Devamını Oku
Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı

Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2011 günü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Salonunda yapıldı.

Devamını Oku