1. ADI SOYADI : Mehmet Emin TEKELİ

2. DOĞUM TARİHİ : 01.01.1940

3.ÜNVANI : Profesör Doktor

4.ÖĞRENİM DURUMU :

LİSANS

Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968

DOKTORA – ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1971

(KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI)

5. AKADEMİK ÜNVANLAR

YARDIMCI DOÇENT – – –

DOÇENT – ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1978

(Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları)

PROFESÖR – ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1988

(Klinik Bakteriyoloji vs İnfeksiyon Hastalıkları)

DOÇENT ÜNVANINI ALDIĞI TARİH: 08.11.1978